Днес, 18.05.2018 г. (петък),  часовете на II смяна ще бъдат намалени при следния график:

ЧАС НАЧАЛО КРАЙ
1 13:30 14:05
2 14:15 14:50
3 15:00 15:35
4 15:55 16:30
5 16:40 17:15
6 17:25 18:00
7 18:05 18:40