В периoд от повече от 30 години тази инициатива на СМБ – секция Варна стана форум за проверка  на знанията по математика на учениците от 1. до 10. клас. На него учениците сравняват знанията си със своите съученици и е естествен завършен на целогодишната работа по математика – класна и извънкласна.

Преглед на знанията по математика ще се проведе на 12 май 2018 г. от  9:00 часа.

Състезанието е за учениците от 1. до 10. клас, като:
– за учениците от 1. до 3. клас състезателните теми съдържат 4 тестови задачи с избираем отговор, 4 задачи с отворен отговор и 2 задачи с подробно описване на решението;
– за учениците от 5. до 10. клас (с изключение на 7. клас) състезателните теми съдържат 8 задачи с отворен отговор и 2 задачи за подробно описване на решението;
– за учениците от 4. клас състезателната тема съдържа 8 тестови задачи с отворен отговор и 3 задачи с подробно описване на решението;
– за учениците от 7. клас състезателната тема е с формата на НВО и приемен изпит по математика за 7. клас;

Продължителността на състезанието е съобразена с възрастовите особености на учениците и тя е съответно:
– за ученици от 1. до 3. клас – 120 минути;
– за ученици от 4. до 10. клас – 180 минути;

За всички класове задачите са върху програмите за ЗП, ЗИП и СИП, а за 7. клас са съобразени с изискванията за съответната форма на проверка.

Състезанието ще се проведе в Математическа гимназия ”Д-р П. Берон“.

 

Преглед на знанията по информатика ще се проведе на 13 май 2018 г. от 9:00 часа.

Състезанието е по програмиране на С++  за ученици от 4. до 8. клас с продължителност 180 минути. Състезанието е за ученици, които са се обучавали да програмират на С++.
Състезанието ще се проведе в МГ „Д-р П. Берон”.

 

Участието в Прегледа на знанията по математика и Прегледа на знанията по информатика се заявява чрез внасяне на такса в „ОФИС МГ“ в МГ  „Д-р П. Берон“ – Варна.
Записванията ще се извършват в делничните дни от 4 до 10 май 2018 година с работно време от 8:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, както и в събота (5 май) от 09:00 до 12:00 часа.
За повече информация: тел. 052 302 108.