На 25 април 2018 г. от 18:30 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от VII клас за запознаване с дейностите по явяване на НВО по БЕЛ и Математика и кандидатстване за прием след завършен VII клас.