Резултатите от проведеното на 31 март 2018 година в МГ „Д-р Петър Берон“ Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас са достъпни тук. Публикувани са според входящите номера на учениците.