Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас ще се проведе на 28.04.2018 г. в МГ „Д-р Петър Берон“, гр. Варна.

Начало на състезателния ден е 9:00 часа. Времето за работа на учениците е 120 минути. Състезанието е анонимно.

Записването на учениците става в срок до 20.04.2018 г. в училището, в което ученикът се обучава.

След подаване на заявката училището подател ще получи имейл с входящи номера на учениците, с които те ще могат да проверят работните си места и резултата си от състезанието.

На 26.04.2018 г. на сайта на РУО-Варна и МГ „Д-р П. Берон“ ще бъдат оповестени работните места на учениците по входящия номер.

Учениците, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, до директора на училището домакин в деня на състезанието.

Регламент за организиране и провеждане на Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас през учебната 2017/2018 г.