Със заповед на кмета на Община Варна и 28.02.2018г. (сряда) е обявен за неучебен.
Актуална информация за следващия ден ще се помества на сайта на гимназията.