На 8 февруари 2018 год., от 13.00 часа, в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон” ще се състои официалното откриване на новоизградената „Дигитална класна стая”, спечелила едноименния конкурс на „Теленор България” ЕАД за финансиране на проекти, целящи подобряване условията за учене чрез използването на съвременни технологии.

     Проектът е разработен по идея на учениците Христо Карацанов и Виктор Иванов, вече бивши възпитаници на Гимназията, с активната подкрепа на Милен Мавродиев – учител по информатика и информационни технологии и Павлин Петков – директор на МГ „Д-р Петър Берон“ и учител по математика.

     Реализацията му е свързана с реновиране и оборудване на актовата зала в гимназията и превръщането ѝ в мултифункционална виртуална стая с възможности за прилагане на интердисциплинарен подход и проектно-базирано обучение, работа по групи и екипи, използване на виртуални класни стаи, организиране на състезания, игри и други приложения, които предстои да открием. Целта е използването на този вид технологии да съдейства за надграждането на ключовите компетентности на учениците в съвременна и интерактивна среда.

     Оборудването, доставено и монтирано от Център за творческо обучение, включва: изработени по специално задание интерактивни тъчскрийн маси с интуитивен сензорен интерфейс, един основен, 70″, мултифункционален тъчскрийн дисплей с NUC-компютър и два сателитни екрана, които онагледяват учебния процес и предоставят отлични възможности за презентиране пред аудитория от 60-80 човека. Комуникацията между отделните работни места и тъчскрийн дисплея със сателитните монитори е безжична и позволява илюстрирането на рабата на всяка маса.

     Проектът е на обща стойност 130 000 лв., Финансирането е смесено:  89 967 лв. са предоставени от „Теленор България” ЕАД за закупуване на техническото оборудване, 15 500 лв. за обзавеждане и видеонаблюдение от Съюза на математиците в България, секция Варна и 25 000 лв. от бюджета на гимназията са вложени в строително-монтажни дейности за осъвременяване на съществуващата материална база.

     Осъществяването на проекта още веднъж илюстрира, че сътрудничество и активно участие на всички заинтересовани страни (образователни институции, бизнес, неправителствени организации) заедно с осигуряването на пространство за разгръщане идеите на учениците, е ключ към подобряване на образователната среда и повишаване на качеството на образованието.