От 07.02.2018г. започва II учебен срок. Учебните занятия ще се водят с ново седмично разписание при следните смени:
 – I смяна: VI, VII и XII клас – начало на учебните занятия – 7:30 часа;
 – II смяна: V, VIII, IX, X и XI клас – начало на учебните занятия – 13:30 часа.