На 22 ноември 2017г. (сряда) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от V, VIII, IX, X и XI клас.

На 23 ноември 2017г. (четвъртък) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VI, VII и XII клас.