На проведеното на 18 ноември 2017г. Есенно национално състезание по физика медали и награди спечелиха учениците:

7 клас (Тема 7 клас – първа възрастова група)

Маргулан Ерланович Исмолдаев – сребърен медал
Катерина Миленова Нанкова – първа награда
Хари Христов Алтъпармаков – втора награда
Стилиян Пламенов Петров – втора награда
Камен Станиславов Монев – трeта награда

Отборно класиране 7 клас – първо място

Ръководител: Сашка Миланова

9 клас (Тема 8 клас – втора възрастова група)

Цветослав Валентинов Мавродиев (8 клас) – бронзов медал

Ръководител: Сашка Миланова

Димитър Николов Николов (9 клас) – първа награда
Теодор Павлов Костов (9 клас) – трета награда

Ръководител: Силвия Захариева

Отборно класиране 8 клас – трето място

10 клас (Тема 9 клас – трета възрастова група)

Александър Иванов Захариев – втора награда
Калина Веселинова Георгиева – трета награда
Драгомир Димитров Николов – трета награда

Ръководител: Светла Батоева

11 клас (Тема 10 клас – четвърта възрастова група)

Александър Тонев Кръстев – втора награда

Ръководител: Пенка Ненкова

12 клас (Тема 11-12 клас – пета възрастова група)

Симеон Свиленов Гачев – трета награда

Ръководител: Силвия Захариева