От 5.X.2017г. (четвъртък) след 8:30 часа от офиса на МГ учениците от 8., 10., 11. и 12. клас могат да получат заявления за стипендии за първия срок на учебната 2017/2018г., а на информационното табло учениците могат да се запознаят с Правилата за отпускане на стипендии. Повече информация – в раздел Училище>>Стипендии.