За втори път ученици от МГ под ръководството на Р. Митева и Ст. Петкова положиха успешно изпит DSD I  и получиха сертификатите си.

Изпитът се организира от Министерството на образованието и културата на Германия и се провежда в цял свят. МГ „Петър Берон“ придоби прaво за провеждане на изпита след приобщаването на гимназията към системата на Pasch – училищата.