Община Варна организира целогодишно Начално обучение на деца, чрез ОП „Спорт – Варна“ и Дирекция „Спорт“, с партньорството на спортните клубове, ползващи безвъзмездно общинска спортна база.

Обучението е организирано на сесии, безплатно и се провежда от квалифицирани треньори, осигурени от клубовете. Записването става при организаторите на спортните обекти.

Всички желаещи могат да се информират за повече подробности на сайта www.sportvarna.com.