Първа смяна ще учат учениците от V, VIII, IX, X, и XI клас. Начало на учебните занятия: 7:30 часа.
Втора смяна ще учат учениците от VI, VII И XII КЛАС. Начало на учебните занятия: 13:30 часа.