1. На 04.09.2017 год. (понеделник) от 18:00 в МГ ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от V клас.
  2. На 05.09.2017 год. (вторник) от 18:00 в МГ ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от VIII клас.
  3. Записването на учениците от IX, X, XI и XII клас за учебната 2017/2018 година ще се извърши на 11, 12 и 13.09.2017г. в стая 107  с работно време от 8:00 до 16:30ч.
    Записването се извършва лично от ученика с приключена ученическа книжка от предходната учебна година.
  4. Актуализиран списък с учебниците за учебната 2017/2018 година
  5. Приравнителни изпити