Дванадесетокласниците Елена Стоева, Александър Георгиев и Феодор Кономаев, както и десетокласникът Димитър Опърлаков са сред 24-те ученици от страната, които са одобрени за участие в програма на ЦЕРН. През септември те ще преминат двуседмичен курс от лекции, упражнения, визити и практическа работа като стажанти в областта на Физиката на елементарните частици и инженерните дейности, извършвани в ЦЕРН.

Единадесетокласничката Галина Станева бе единствената българка сред 24-ма ученици от целия свят, която взе участие от 26 юли до 4 август в S’Cool LAB Summer Camp 2017г в ЦЕРН. В продължение на две седмици учениците експериментираха в лабораторията S’Cool LAB. В програмата бяха включени лекции за суперсиметрия, антиматерия, суперкондуктори, както и решаване на задачи с Файнман диаграми и с относителността на Айнщайн, работа с данни от детекторите, построяване на Уилсънова камера. По отбори учениците разработиха мини научни проекти като Галина работи върху охлаждаща кутия, която да се ползва за тестване на SiPM, които са полезни за засичане на неутрино.

Преподавателката по физика Силвия Захариева взе участие в Националната учителската програма в ЦЕРН, която се проведе през месец юли 2017 и бе организирана по НП „Квалификация” на МОН.