На 3 и 17 юни 2017 г. за първи път се проведе Национално състезание по статистика за ученици.  Състезанието e отборно, като всеки отбор се състои от трима ученици с учител ментор. Проведе се в два on-line кръга. МГ „Д-р Петър Берон“ взе участие с 3 отбора и 2 ментора.

На първи кръг – онлайн тест, участваха 63 екипа.

За 120 минути екипът трябваше да покаже знания относно разбиране на статистически понятия, интерпретация на графики, елементарни изчисления на вероятности, използване на официалните източници на статистически данни (сайт, публикации и други), интерпретиране на статистически текст.

До втори кръг бяха допуснати 44 отбора.

Втори кръг – анализ на статистически данни по дадена статистическа тема и използване на подходящи инструменти и техники на анализа на данни, като крайните резултати таблици, графики трябваше да се структурират в презентация от 8 слайда.

При своята работа участниците в състезанието използваха само подготвените за състезанието материали със статистически данни (публикувана на сайта на НСИ непосредствено преди началото на втория кръг) с обхват, който позволява да се анализират различни аспекти в съответствие с предпочитанията на участниците. В рамките на 4 часа екипите трябваше да представят разработки, с които да демонстрират знания и умения относно правилното разбиране, интерпретиране и представяне на данните.
Йордан Кънев, Антон Димитров и Симона Кукова от 11б клас на МГ „Д-р Петър Берон“, Варна с ментор Ирина Василева се класираха на ПЪРВО място на Националното състезание по статистика.

Благодарности на учениците и на всички колеги, допринесли за подготовката на екипа, на Цветелина Пеева и на техния ментор Ирина Василева за отличното представяне на това престижно комбинирано състезание по статистика и ИТ и пожелания за още успехи.