До 29.06.2017г. бяха записани всички класирани ученици за държавния план-прием в V клас в МГ „Д-р Петър Берон“ за 2017/2018 година.

Няма незаети места.