31.07.2017г.
За попълване на групите за учебната 2017/2018г. ще има организирано допълнително записване в периода от 4 до 14 септември 2017 година.

Уважаеми родители и ученици,
Започва записване за школите и курсовете към учебния център към СМБ в МГ “Д-р П. Берон“. Заниманията са в събота. Можете да изберете учителя и началния час, като се съобразите с изискването учителят да не обучава ученика в училище.
Записването ще става при следната организация:

  • на 26 и 27 юни 2017г.(понеделник и вторник) се записват ученици, които продължават обучението си от предходната година при същия учител;
  • на 28 юни 2017г. (сряда) ще могат да се запишат ученици, които са обучавани в нашите групи през изтеклата учебна година;
  • на 29 и 30 юни 2017г.(четвъртък и петък) всички желаещи.

С оглед коректност към записващите се всеки родител и негов представител ще може да запише само един ученик или децата от едно семейство.

Записването ще става в „ОФИС МГ“ с работно време от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа ( с изключение на 26.06.2017г., когато работното време ще е от 9:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00)
За контакт: 052 302 108.

СПИСЪК на ръководителите на школи и курсове за учебната 2017/2018 година.