Във връзка с провеждане на Национално външно оценяване по чужд език за ученици в VIII клас, на 23 юни 2017 година (петък) учебните занятия ще се водят при следния график:

  1. Учебните занятия за учениците от IX, X и XI клас ще са с начален час 13:30 часа при утвърденото седмично разписание.
  2. Учениците от VIII клас трябва да се явят в 9:30 часа и да заемат местата си за провеждане на изпита.