На 15 юни 2017 г. от 18:00 часа в Актова зала ще се състои тържественото раздаване на свидетелствата за завършено основно образование на учениците от VII клас.