На 14 юни 2017г. (сряда) от 18:00 часа в Актова зала ще се състои родителска среща за родителите на учениците от V клас.

Темата на срещата е „Обучение в VI клас в съответствие с проекта за иновативно училище“.