Проектът „Син космос” бе високо оценен и класиран на първо място в младежката сесия на конференцията на НАСА, която се проведе в Сейнт Луис, САЩ, от 24 до 29 май 2017г. Екипът ученици от МГ – Александър Георгиев, Антон Петев, Галина Станева, Димитър Дудренов, Иво Песев, Лиа Шуман и Петър Златев под ръководството на д-р Веселка Радева и Силвия Захариева,  се представи блестящо.