5 медала, 4 класирани в разширените Национални отбори
един ЛАУРЕАТ и повече от половината варненци – с медал или грамота за Отличен

 На финалния Национален кръг на Национална олимпиада по информатика, гр. Видин, 21-24.04.2017 г.,
Варна е единственият град в страната с:
– най-много медалисти – 5 бр.(1 злато, 2 сребро, 2 бронз)
– медали в почти всички групи. Другите медали са в 7 града: три града с по 2 медала и четири – с по 1 медал.
най-много Грамоти за Отличен – 10 бр.

Варна има 4-ма класирани в разширените Национални отбори – Старша и Младша възраст.

Само Варна и София са с най-много(по 3-ма) класирани в разширения Национален отбор Старша група.

Другите градове са: Плевен (2-ма) и четири града с по 1 класиран: Ямбол, Русе, Пловдив и Шумен.

 

КЛАСИРАНИ В РАЗШИРЕНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОТБОРИ:

 1. Александър Кръстев, 10Е клас – Старша група, Елена Димитрова
 2. Радостин Чонев, 11Б клас – Старша група
 3. Илиян Йорданов, 12Б клас – Старша група, Юлия Димитрова
 4. Георги Петков, 7Б клас – Младша група, Елена Димитрова

 

МЕДАЛИСТИ:

 1. Георги Петков, 7Б, група D, Злато, Елена Димитрова
 2. Александър Кръстев, 10Е, група А, Сребро, Елена Димитрова
 3. Константин Томов, 5А, група Е, Сребро, Елена Димитрова
 4. Иво Карагьозов, 9Б, група B, Бронз, Юлия Димитрова
 5. Деян Хаджи-Манич, 5Б, група Е, Бронз, Елена Димитрова

 

ГРАМОТИ ЗА ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ:

 1. Радостин Чонев, 11Б, група А
 2. Илиян Йорданов, 12Б, група А, ЛАУРЕАТ, Юлия Димитрова
 3. Георги Маринов, 12Е, група А,             Юлия Димитрова
 4. Камен Христов, 10Б, група В,             Елена Димитрова
 5. Ралица Юлианова, 9Б, група В,             Юлия Димитрова
 6. Стефан Минков, 7Б, група D,             Елена Димитрова
 7. Димитър Неделчев, 7А, група D,             Елена Димитрова
 8. Христо Денев, 7А, група D,                                    Юлия Димитрова
 9. Веселин Митев, 7А, група D, Елена Димитрова
 10. Даниел Станчев, 5Б, група Е,                         Елена Димитрова

 

Най-добри резултати от 6-класниците имат:

 1. Александър Янев, 6Б клас, група D, Юлия Димитрова
 2. Никола Николов, 6Б клас, група D, Юлия Димитрова
 3. Борис Стоянов, 6Б клас, група D, Юлия Димитрова

Специален поздрав заслужават 6-класниците, защото освен традиционното за Националния кръг сливане на групи А(11-12) и В(9-10), при което 9-12 клас решават еднакви задачи(за група А), тази година се апробира и групи D(6-7) и C(8 кл) да решават еднакви задачи(за група С). Това беше предизвикателство дори за 7 клас. Но 6-класниците се оказаха в най-трудна и неизгодна ситуация, защото преходът E-D, D-C e най-голям,

6-ти клас са за първа година в група D, а се състезаваха наравно с обучаваните 2 или 3 години в групи D до C. Въпреки това, повечето варненски 6-класници се представиха достойно, а посочените 3-ма ученици оставиха зад себе си в класирането дори и 7-класници.

Поздравления на учениците и ръководителите им!