На 1-2 април 2017г. в град Кърджали се проведе националният кръг на олимпиадата по философия, в която от Математическа гимназия „Д-р П. Берон“ взеха участие петима ученици: Ива Маринова от 10в клас, Александра Пенева и Григор Колев от 12д клас, Дарена Славова от 12в клас и Тодор Христов от 12г клас.

Радостни сме да отбележим,че нашата гимназия бе представена с най-много финалисти от всички класирали се за националния кръг училища от страната.

Олимпиадата протече по регламент в писане на есе и решаване на тест от 10 въпросa за време от 4 часа. Учениците имаха избор измежду четири фрагмента, като Ива, Дарена и Тодор писаха по мисълта на А. Камю: „Ако хората не можеха да се позоват на една обща ценност, призната от всички и всеки, то човек би бил неразбираем за човека.“, Григор – по фрагмента от Ортега и Гасет: „Животът на човека е на първо място усилие за постигането на нещо, което все още го няма, усилие за да възникне самия човек.“, а Александра избра „Злото не е обратното на Доброто, то е нерешимостта на това, кое е Добро и кое Зло“ на Жан-Франсоа Лиотар.

Всички наши ученици се представиха отлично и представиха блестящо философската школа на гимназията!

Григор Колев от 12 д клас (в средата на голямата снимка) стана лауреат на ХХІХ–та Национална олимпиада по философия, а Ива Маринова се нареди в групата на лауреатите, но поради ограниченията на регламента не е носител на званието.
Тя постигна най-висок резултат в крайното класиране от нашите ученици и взе участие в Подборния кръг на разширения национален отбор  за международната олимпиада по философия.
Техният преподавател г-жа Палмира Дачева бе включена в комисията от ръководители и  обучители на разширения  национален отбор.

Поздравления за прекрасното представяне  на  Ива, Дарена, Алекс, Григор и Тодор!

Повече подробности и пълното класиране може да бъде намерено на официалния сайт на олимпиадата по философия.