Резултатите от проведеното на 18 март 2017г. математическо състезание „Европейско кенгуру 2017“ за учениците от I до III клас и от V до XIIклас са публикувани по-долу, разделени по класове:

I клас   II клас    III клас    V клас    VI клас    VII клас     VIII-XII клас