12 януари 2017 година (четвъртък) е учебен ден.

  • Учебните занятия за първа смяна ще започнат в 8:20 часа с  учебни часове по 30 минути;
  • Учебните занятия за втора смяна ще започнат в 13:30 часа с  учебни часове по 30 минути.