Общинските кръгове на олимпиадите по БЕЛ и Руски език ще се проведат на 8 януари 2017 година.