Този път посещението е в лабораторията е по автоматизация на производства, работещи с флуиди – течности, представлява мини поточна линия за смесване на различни течни вещества по рецепти, затопляне на смесените течности до различни температури и бутилиране в различни съдове при точно дозиране на течността според вместимостта на съда. Учениците от извънкласната дейност по интереси „Роботика и мехатроника“ имаха възможността по задание и под ръководството на гл. ас. д-р инж. Мариела Александрова, да направят рецепта за определена комбинация от течности и да я бутилират в определени за целта контейнери. Сами програмираха и контролираха симулирания производствен процес. В лабораторията бяха запознати от гл. ас. Мариела Александрова с учебния материал, който се изучава там.

Много сме благодарни на гл. ас. д-р инж. Мариела Александрова за перфектно подготвеното и проведено занятие в поверената й лаборатория.

На учениците от извънкласната дейност по интереси „Роботика и мехатроника“ им предстои провеждането на занятия и в други лаборатории на катедрата по „Автоматизация на производството“.

Вижте сами в галерията на сайта.