На 5 октомври 2016 година първите 19 ученици, положили успешно изпита за Немска езикова диплома DSD I, получиха сертификатите си.

На събитието присъстваха господин Пригнитц, методически консултант за североизточна България, ръководството на училището, преподаватели и ученици.

Директорът на училището, господин Петков, почучи плакет за приобщаването на МГ към световното семейство на DSD училищата.