Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ обявява обществена поръчка  с предмет:

„Доставка на оборудване за дигитална класна стая в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна.“

Обявление в АОП (pdf)

Решение (pdf)

Документация (pdf)

Приложения за попълване (doc)

Проект на договор (doc)

       27.10.2016г.
Отговор № 1 по открита процедура

       29.10.2016г.
Отговор № 2 по открита процедура

       29.11.2016г.
Протокол № 1

      27.12.2016г.
Обявление

      05.01.2017г.
Протокол 2
Протокол 3
Решение за изпълнител на обществената поръчка

      06.11.2017г.
Договор по поръчка с предмет „Доставка на оборудване за дигитална класна стая в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ гр. Варна“

      28.02.2018г.
Информация за сключен договор

      15.03.2018г.
Информация за приключване на договор