1. Заповед за утвърждаване на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в МГ „Д-р Петър Берон”
  2. Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в МГ „Д-р Петър Берон”