1990г. Софийски университет „Климент Охридски“, магистър, информатика
1992г. Софийски университет „Климент Охридски“, квалификация – преподавател по математика
„MaSciL и изкуството да се застрахова велосипед /Изследване на възможностите/“, Е. Павлова, Ученически институт по математика и информатика, сборник с доклади, ЛИШ 2015г.
„Онлайн генератор на математически задачи“ ,Ю. Димитрова, Е. Павлова, К. Николов, Ал. Бонин, Mathematical and Software Engineering, Vol. X, 2015
„Състезанието TECHNOVATION- обучение по създаване на мобилни приложения и предприемачество“, Г. Момчева, В. Спасова, Е. Павлова, „Съвременни тенденции за сътрудничество между семейството и училището“, Четвърта международна научно –практическа конференция – Русенски университет „Ангел Кънчев“ – сборник с доклади, 2014г.
„Приложение на мениджърски подходи и инструменти в процеса на разработване на проекти“, Е. Павлова, Ученически институт по математика и информатика, сборник с доклади, ЛИШ 2014г.
„Организация и защита на системите в компютърен кабинет “, Е. Павлова, П. Райчева, сборник научни трудове посветен на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов, том I, ШУ“Епископ Константин Преславски“, 2004
„Учебните програми по Информационни технологии за 9-ти, 10-ти и 11-ти клас профил „Изкуства“ /Изобразително изкуство/ “, П. Райчева, Е. Павлова, сборник научни трудове посветен на 100-годишнината от рождението на Джон Атанасов, том II, ШУ“Епископ Константин Преславски“, 2004
Специализации:
2015г. Участие в програма „Обещаващи лидери в образованието“ на фондация „Америка за България“, три седмична програма в Педагогическия факултет на университета „Колумбия“, Ню Йорк
2014г. „Програмиране на PHP“, 56ч. квалификационен курс, ШУ “Епископ Константин Преславски“, ДИКПО – Варна
2013г. „Визуално програмиране със Scratch – II част“ – допълнително обучение, 90ч., ВСУ “Черноризец Храбър“ Варна
2013г. „Създаване на мобилни приложения със Scratch2.0 и Catrobat“, допълнително обучение, 30ч.,ВСУ “Черноризец Храбър“ Варна
2013г. „Създаване на мобилни приложения със App Inventor“, допълнително обучение, 30ч.,ВСУ “Черноризец Храбър“ Варна, 2013г. „PhoneGap“, 30ч., допълнително обучение, ВСУ “Черноризец Храбър“ Варна
2012г. „Визуално програмиране със Scratch“ – допълнително обучение, 90ч., ВСУ“Черноризец Храбър“ Варна
2012г. “Windows in the classroom”, тренировъчен семинар, 20ч.,Сдружение „Образование и технологии“- Бургас
Краткосрочни обучения:
2015г. „Съвременни инстументи за графичен дизайн и мултимедия“, 16ч. квалификационен курс, ШУ“Епископ Константин Преславски“, ДИКПО – Варна
2015г. „CAD – системи“, 18ч. квалификационен курс, ШУ“Епископ Константин Преславски“, ДИКПО – Варна
2015г. „Формиране на предприемачески умения в гимназиален етап на българските училища“, 6ч., квалификационен курс, Джуниър Ачийвмънт България
2014г. „Game Development”, 18ч.майсторски клас,ВСУ “Черноризец Храбър“ Варна
2014г. „Организация и съхранение на дидактически материали в Интернет“, 6ч., квалификационен курс, ШУ“Епископ Константин Преславски“, ДИКПО – Варна
2014г. „Интеракции и визуализации XMind, PowToon, YouTube, WordPress”, 8ч., тренинг,ВСУ “Черноризец Храбър“ Варна
2013г. „Колажи и колажни техники”, 6ч.,тренинг, ВСУ “Черноризец Храбър“ Варна
2012г. „Осъвременяване на преподаването на ИТ“, 8ч. квалификационен курс, ШУ“Епископ Константин Преславски“, ДИКПО – Варна
2011г. „Придобиване на умения за прилагане на съвременните информационни технологии и методи в образованието“, 6ч., Център за творчески обучение – София
Общ трудов стаж: 24
Педагогически стаж в МГ: 5
Месторабота:
2010 – 2015г. Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ Варна, учител по информатика и ИТ
1995 – 2010г. Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ Варна – учител по информатика и ИТ
Длъжност: старши учител
Преподава по: ИТ – 8 и 10 клас, ЗП; ИТ – 12 клас, ПП; ИТ – 12 клас, ЗИП; ИТ – 12 клас, СИП;
Курс, школа, проект: проект „С грижа за всеки ученик“ – ИТ 9-12 клас
Английски език B2;
Руски език В1;
на професионално ниво