1987 , Висше образование, спец. “ЕСЕО”, ТУ – Варна (А-86, № 010716, рег. № 12160 / 23.09.1987 г.), електроинженер“Електронизация“
1987 – По време на следването придобих и Педагогическа правоспособност, спец. „Педагогика“ – 2-годишен курс на обучение към Факултет Обществени професии към ТУ-Варна, Удостоверение № 814 / октомври 1987 г., ТУ-Варна
Степен: II ПКС
Тема на разработката:
„Автоматизирана система за обслужване на обучението“, ДИКПО-Варна, 1991 г.
„Автоматизирана система за обслужване на тестовия контрол“, ШУ „Констатин Преславки“- Шумен, 1995 г. Публикации:
1. Г. Момчева, В. Богданова, Ю. Димитрова Книжка “Матура за отличен”, Просвета, София, 2003
2. Г. Момчева, Ю. Димитрова „Визуално и състезателно програмиране“, Научен алманах на ВСУ-Варна, книжка 3, 2012
3. J. Dimitrova, E. Pavlova, K. Nikolov, A. Bonin Online Math Tasks Generator, Mathematical and Software Engineering, june 2015
Специализации:
1. 2-годишна професионална квалификация „Извънкласна работа по информатика, 2-годишен курс, Свидетелство рег. № /14080, 26.01.2014 г., ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“, София
2. 1-годишна специализация на специалист с висше образование и правоспособност „Компютърни технологии в средното образование“, Свидетелство Рег. № 1925/17.10.1995 г., ШУ „Констатин Преславки“, Шумен
3. 18-месечна специализация „Съвременни технологии и устройства“, Свидетелство рег. № 354/13.06.1991 г., ТУ-Варна
Средносрочни обучения:
1. Квалификационен курс „PHP, I фаза“, 32 ч., ДИКПО-Варна, юли 2014 г.
2. Квалификационен курс по „PHP, II фаза“, 24 ч., ДИКПО-Варна, юли 2014 г.
3. Квалификационен курс „Обучение на педагогически специалисти за формиране на знанния, умения и компетентнисти за оценяване на учениците“, Проект на МОН, Варна, 1-седмичен (над 30 ч.), .№ КПС-ВУО-5730, януари 2014
4. Квалификационен курс „Визуално програмиране на Scratch”, I част, ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, 1-месечен, януари 2012 г.
5. Курс „Визуално програмиране на Scratch”, II част, ВСУ „Черноризец Храбър“, 1-месечен , Варна, юли 2013 г. , 6. Сертификат „Курс за Unix системни администратори“, 1-седмичен, Revolta Ltd, 2001 г.
Краткосрочни обучения:
част от курсовете, за които имам документ:
1. Квалификационен курс по „CAD системи“, 18 ч., ДИКПО-Варна, юли 2015
Квалификационен курс „Компютърната графика в обучението“, 15 ч., ДИКПО-Варна, юли 2014
2. Квалификационен курс „Създаване на мобилно приложение – ИТ и предприемачество, ДИКПО-Варна, 6 часа, декември 2013 г.
3. Курс „Съвременни презентации“, ВСУ „Черноризец Храбър“, 10 ч. аудиторно и 20 ч. извънаудитовно, юли 2013
4. Краткосрочно обучение „Умения за презентиране“, юли 2013
5. „Вива математика с компютър“, 2 ч., април 2015
6. „Изследователският подход в обучението по математика“, 2 ч., април 2015
7. Сертификат за обучение на тема „WIndows в класната стая, колекции от софтуерни продукти в помощ на учителя“, февруари 2013
Общ трудов стаж: 31
Педагогически стаж в МГ: 16
Месторабота:
2000г. до момента – Математическа гимназия, Варна, учител по информатика и ИТ
1994- 2000 – Гимназия „Николай Лилиев“,гр. Варна, учител по информатика
1987- 1994 – МУЦТПО, учител по ел. техника, информатика и роботика
1979-1982 – ЗРНА-Варна, монтьор на Радио-локационна апаратура
1. Награда Варна за Учител в средното образование за 2014 г., 2015 г.
2. Награда „Учител на годината по информатика за 2014г, Фондация „Св. Св. Кирил и методий, 2015 г.
3. Награда за „Ръководител на отбор първенец“ на Национален пролетен турнир, Ямбол ‘2003
Грамоти:
1. Диплом „Отлично представяне на Варна и областта в национални олимпиади, конкурси, състезания и постигнати високи резултати“ за учебна 2012/13 г., РИО-Варна – юни 2013 г.
2. Грамота от СМБ „Учител с дългогодишен опит със състезатели по информатика“, 2012
3. Грамота „Ръководител на голям брой състезателни групи и мотивиращ преподавател“, от Зимни състезания ‘2009г.
4. Грамота “Ръководител на изявени ученици” от Международното онлайн-състезание “Бобър“, декември ‘2014г.
5. Грамота “Ръководител на изявени ученици” от Международното онлайн-състезание “Бобър“, декември ‘2013г.
6. Грамота “Ръководител на изявени ученици” от Международното онлайн-състезание “Бобър“, декември ‘2012г.
Сертификати
1. Sertifiies that Jilia Dimitrova, Bulgaria, participated in 3th ed. of the RMI, Bucharest, oktober 2015
2. Sertifiies that Jilia Dimitrova, Bulgaria, participated in 2-nd ed. of the RMI, Bucharest, oktober 2014
Длъжност: старши учител
Преподава по: Информатика 9 клас, ПП; Информатика 10 клас, ЗП; Информатика 10 клас, ПП;
Курс, школа, проект: Група Информатика 5-6 клас, Група Информатика 7-11 клас
Участие в комисии: Национална комисия по извънкласна работа с ученици, участващи в олимпиади по информатика
руски – B2;
английски – А2;
Алгоритми и структури данни
Структурно, ООП, Събитийно програмиране: C, C++, C#, Assembler, Pascal, VBasic, Java, PHP
Визуално програмиране със Scratch, BYOB …
Приложно програмиране – Роботизирани системи, PIC-контролери, и др.
Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access),GeoGebra, GeoNext, Macromedia Dreamweaver, Photoshop, Corel Draw, AutoCAD
Cloud-технологии