1995г., Магистър по математика и информатика, ВТУ „Св.св Кирил и Методий“, В.Търново
Степен: II ПКС
Тема на разработката: Диагностика на знанията на учениците от 7 клас по темата „Еднакви триъгълници”, ШУ „Епископ Константин Преславски“, ДИПКУ Варна, 2010г.
1. „Приложение на свойството монотонност на функция в решаването на уравнения“,Математиката и информатиката – реалности и перспективи, Университетско издаделство, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2007г.
2. „Кьонингсбергските мостове, Леонард Ойлер и теорията на графите“, Сборник статии за извънкласна работа по математика и математическа лингвистика. Варна, 2008г. МГ“Д-р Петър Берон“
3. „Сборник тестове за 7. клас по БЕЛ и МАТЕМАТИКА“ 2008г. , изд. УН на МГ „Д-р Петър Берон“
4. Срещи с теоремите на Чева и Менелай в 6 и 8 клас“, В помощ на учителя по математика – Сборник от методически разработки, София, 2015г.
Специализации:
1997г. Специализация по математика, ВТУ „Св.св Кирил и Методий“, В.Търново, 2014г.
Специализация – Извънкласна работа по математика, СУ“Св. Климент Охридски“ , 11 месеца.
Средносрочни обучения:
1.МОН, ЦКОКО, Обучение за оценители на тестови задачи със свободн отговор по математика.
2. 2013г. ШУ“Епископ Константин Преславски“, ДИПКУ – Варна, „Създаване, редактиране и разпространение на математически текстове“ – 20 часа
3. ВСУ „Черноризец Храбър“ „Електронни проучвания, тестове и оценяване“ – 30 часа
4. 2015 г., ЦКОКО, ИМИ, СМБ, Семинар „Модели и механизми за изследване постиженията на учениците в профилирана подготовка и/или избираема подготовка по математика“
5. 2008г. ТУ – София, ИПФ – Сливен, Методика на обучението по БДП – V-VIII клас.
Краткосрочни обучения:
1.2013 г., Microsoft/Partners in Learning – Windows в класната стая. Колекция от софтуерни продукти в помощ на учителя.
2. 2011г., МГ „Д-р. Петър Берон“, Придобиване на умения за прилагане на съвременните информационни технологии и методи в образованието.
Общ трудов стаж: 20
Педагогически стаж в МГ: 20
Месторабота:
1995-1999 г. ПМГ“Акад. Иван Ценов“ гр. Враца, учител по математика и информатика
от 1999 г. до сега – МГ „Д-р Петър Берон“, учител по математика
Грамоти за учител на ученици, класирани на призови места в Есенен математически турнир, Зимни и пролетни математически състезания.
Длъжност: старши учител
Преподава по: Математика – 10 клас ЗП; Математика – 10 клас ПП; Математика – 10 клас, СИП;
Курс, школа, проект:
„С грижа за всеки ученик“, модул „Обучение на талантливи ученици“ Математика – 10 клас
Школа по математика за 4 клас.
Участие в комисии:
2014/2015 уч. година
1. Национална комисия за оценители на НВО по математика 7 клас.
2. Областна комисия за проверка на писмени работи на НОМ – общински и областен кръг
3. Национална комисия за проверители на Пролетни математически състезания.
4. Областни комисии за проверка на писмени работи от национални математически състезания.
Руски – C1;
Английски – B1;