1981, ВПИ-Шумен, магистър, математик-преподавател по математика
Степен: I ПКС
Тема на разработката:
I ПКС: Събитийно програмиране с Java за профилирано обучение по информатика в XI и XII клас, 2007г, ШУ „Епископ Константин Преславски“ ДИПКУ „-Варна
II ПКС: Примерен подход при преподаване на темата „Типизирани файлове“ в училище, 1994, ВПИ „Константин Преславски“, ИПКУ „Д-р Петър Берон“ гр.Варна
Обекти и основни принципи на обектноориентираното програмиране, издание на СМБ Математика, Информатика и образование, 2007 г.
Събития. Обработка на събития с мишка. издание на СМБ Математика, Информатика и образование, 2007 г.
Специализации: Компютърни технологии в средното образование, 04.01.1993-30.051994, ВПИ „Константин Преславски“ ИПКУ „Д-р Петър Берон“ гр.Варна
Общ трудов стаж: 36
Педагогически стаж в МГ: 26
Месторабота: от 09.1989г, МГ „Д-р Петър Берон“, учител по информатика
Длъжност: старши учител
Преподава по: Информатика – 9 клас, ЗП; Информатика – 11 клас, ПП; Информатика – 12 клас, ПП;