1978г -1983г , висше образование, ВТУ „Кирил и Методий „ , гр. В. Търново, специалност Немска филология, Българска филология, степен – магистър
2003г. – 2004г., Преквалификация към Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, по английски език – 3 семестъра, Intermediate level
Степен: II ПКС
Тема на разработката: „Прилагане на адаптирани приказки в учебния процес и ролята им за бързо и лесно усвояване на лексиката по чужд език.“

Специализации:
1988г- 2 мес. – Специализация за учители по чуждоезиково обучение –гр. Бранденбург, Германия , Thema : Landeskunde
1993г. – 1мес. –Специализация за учители по немски език към Гьоте –институт в гр. Гьотинген, Германия , Thema : Landeskunde
2013г.- Електронни проучвания, тестове и оценяване – ВСУ “ Черноризец Храбър“, гр.Варна
2014г. – 7 дни – Специализация за учители по немски език в гр Фрайбург,Германия, Thema – Projekt: Umwelt gestalten
2015г – Методика на обучението на децата и учениците по БДП в 5-8клас

Средносрочни обучения:
VII.2014г. – Семинар в гр.Фрайбург, Германия
Тема: „ Методика и дидактика на обучението по немски език“
X.2015г. – Курс за обучаващи и изпитващи за DSD-I – Немска езикова диплома(Blended – Learning – Fortbildung –DSD-GOLD)
2015г. – Квалификация за обучаващ и изпитващ за Немска езикова диплома (DSD-I) към Квалификационен център за образование към Немското посолство (ZfA)
XI.2016 – Квалификационен курс към “Martin-Luther-Universität”, гр. Хале, Германия
Тема: “Kreatives Lernen“

Краткосрочни обучения:
1996г. –Курс към ИПКУ „Д-р П. Берон” , гр. Варна – Актуални проблеми и нови аспекти в обучението по немски език
03.01.2007г – Компютърен курс –MS Widows, MS Word, MS Excel, MS Power Point,Internet-40 часа
24.03. 2004г.- Курс по компютърна грамотност – 60 часа
2015г. – Семинар за изпитващи учители за придобиване на немска езикова диплома
2015г – Методика на обучението на децата и учениците по БДП в 5-8клас
II.2017г. – Опреснителен курс за изпитващи за Немска езикова диплома (DSD – I) към Квалификационен център за образование и култура към Немско посолство(ZfA)
Текущи ежегодни семинари към издателство HUEBER,KLETT, Langenscheidt

Общ трудов стаж: 35
Педагогически стаж в МГ: 4
Месторабота:
2012-2015 – Математическа гимназия, гр Варна, преподавател по немски език
2009- 2010 – Пета езикова гимназия,гр. Варна,
2008- 2009 – I EГ-гр. Варна преподавател по немски език
2004 – 2008г. ЕГ „Гео Милев”- гр. Добрич- преподавател по немски език
1998г. -2004г. – ОУ „Стефан Караджа”, гр. Добрич, преподавател по немски език
1987г. -1998г. –ОУ „Христо Смирненски”, гр. Добрич, преподавател по немски език
1984г. -1987г. – Техникум по електротехника и електроника , гр. Добрич, преподавател по немски език
Длъжност: старши учител
Преподава по: 10 11 12 клас ЗП; 10-е 11-е клас ПП;
Немски език – C2;
Английски език – B2;
Руски език – A2;
Мн. добра работа с приложенията на Microsoft Office