1984г., ВИФ „Г.Димитров“ , педагогически профил и втора специалност треньор по гимнастика
2000г. Хореография – ВСУ
Общ трудов стаж: 30
Педагогически стаж в МГ: 10
Длъжност: старши учител
Преподава по: ФВС – 9 клас; ФВС – 10 клас; ФВС – 9 клас – лека атлетика; ФВС – 10 клас – лека атлетика;
Участие в комисии: Комисия за превенция на насилието в училище
руски език;
английски език;
гръцки език;