2002, ШУ „Епископ Константин Преславски“, магистър, английска филология
Общ трудов стаж: 14
Педагогически стаж в МГ: 13
Длъжност: старши учител
Преподава по: Английски език – 8 клас, ЗП ;
добра работа с приложенията на Microsoft Office