1984, ВТУ“Кирил и Методий“, специалист по английска филология и учител по английски език и литература
Втора специалност: българска филология
Общ трудов стаж: 30
Педагогически стаж в МГ: 18
Месторабота:
ОУ“Йордан Ноев“ – 15.09.1981-31.08.1984 – учител
ЕСПУ“Хаджи Димитър“ -01.09.1984-31.08.1988 – учител
МГ“Д-р Петър Берон“-01.09.88-31.08.1990 – учител
МГ“Д-р Петър Берон“-14.10.96-31.08.1998 – учител
МГ“Д-р Петър Берон“-01.09.00-19.12.2015 – учител
Длъжност: старши учител
Преподава по: Английски език – 8 клас, ЗП;
английски – С2;
руски език – В2;
Добра работа с приложенията на Microsoft Office във връзка с пряката ми професионална дейност