СУ „Кл.Охридски“, 1978г., математика и информатика
Степен: II ПКС
Тема на разработката: Задачи от логико-комбинаторен характер в извънкласната работа по математика, 1989г, научен ръководител проф.Ив.Тонов, защитена в СУ „Кл.Охридски“, присъдена ПКС от ИПКУ-Варна
Поредица от учебници за урочна и извънурочна работа по математика
„Мини-математика“-Книга 1- Варна, изд.1992г, 2000г
„Мини-математика“-Книга 2-Варна, изд. 1995г, 1999г, 2005г, рецензенти проф.Иван Тонов, доц.Иван Гинчев
„Понякога подреждането е полезно“-сп.Математика, кн.6, 1986г
„Скрита аритметика“-сп.Математика Плюс, кн.1, 2012г
Специализации: Следдипломна специализация за учители по математика 1988-1989 г.
Общ трудов стаж: 38
Педагогически стаж в МГ: 20
Месторабота:
Електротехникум- Варна-учител по математика-1977-1983г
МГ“Д-р П.Берон“-Варна-учител по математика-1983-1989г
ИПКУ „Д-р П.Берон“-Варна- 1989-2001г-гл.асистент по математика и преподавател по методика на обучението по математика,Научен ръководител на повече от 50 разработки на учители за придобиване на ПКС
2001 до сега МГ „Д-р П.Берон“-Варна
Награда Варна за 2005г
Длъжност: старши учител
Преподава по: математика-8 клас,СИП; математика-5 клас-ЗП, ЗИП, СИП;
Курс, школа, проект: „С грижа за всеки ученик“ – математика – 5 клас
Руски език-В1;
Английски език-А1;
Много добра работа с приложенията на Microsoft Office