Висше образование-магистър по математика., Година на завършване-1981, ВПИ гр.Шумен
Степен: II ПКС
Тема на разработката: Компютъризирана методика и сценарий по тема:“Приложение на производните за изследване на някои функции и построяване на техните графики“-защита 1985г, ВМЕИ-гр.София, Удостоверение за придобиване на 2 ПКС-Институт за усъвършенстване на учители гр.Варна 1987г.
Специализации: Дългосрочна целева специализация по “ Основи на информатиката и приложението и в образованието“-от 4.02 1985 до 25 09 1986г.ВМЕИ гр.София
Средносрочни обучения:
Проблеми на извънкласната работа по математика ИПКУ гр.Ст.Загора
Електронни проучвания,тестове и оценяване“ ВСУ
Методика на обучението по БДП 5-8кл.ТУ София
„Базови и специфични компютърни умения на учители-40ч. НПЦ
Краткосрочни обучения:
„Практики за обучение и оценяване на математическата грамотност“ ЦКОКУО
Колекция от софтуерни продукти в помощ на учителя Сдружение „Образование и технилогии“
„Изследователският подход в образованието по математика“.
Общ трудов стаж: 33
Педагогически стаж в МГ: 30
Длъжност: старши учител
Преподава по: математика – 7 кл, ЗП; математика – 7кл, ЗИП; математика – 7 кл.,СИП; математика – 8 кл.,ЗП;
Курс, школа, проект: група по математика 7 кл.