1978, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, магистър, химик, учител по химия, с допълнителна специалност физика
Средносрочни обучения:
Microsoft European Forum for Innovative Teachers, 27 април- 2 май 2004г., Лондон, Англия
МОН, обучение за старши инструктор на ръководители на компютърни кабинети, 25 март – 4 април 2005г., 80 часа
МОН, Курс на обучение, модул „Физика“ и „Биология“ за учебен предмет в 5. клас „Човекът и природата, 17 – 21 юли 2006г., Варна, 40 часа
МОН, Курс на обучение за учебен предмет в 6. клас „Човекът и природата, 30 юли – 3 август 2007г., Варна, 40 часа
Committee on Education of the European Geosciences Union (EGU), International teacher’s workshop, 14-16 април 2008г., Виена, Австрия
Технически университете София, професионална квалификация по Методика на обучението по БДП – V-VIII клас, 19 – 23 ноември 2008г.
Physics Department of the University of Crete and Ellinogermaniki Agogi, Cosmos summer school 5-10 юли 2009г.,Ретимно, о.Крит, Гърция
CERN Българска учителска програма, 19 – 25 юли 2009г., Женева, Швейцария
European Schoolnet, Spice summer academy, 26 – 28 август 2011г., Прага, Република Чехия
NASA, U.S. Space&Rocket Center, Space Academy for Educators, 16 – 20 юни 2012г. Хънтсвил, Алабама, САЩ
НИОКСО, Обучение на помощник-директори за формиране на базови управленски компетентности, 21 – 25 юли 2014г. София
Общ трудов стаж: 36
Педагогически стаж в МГ: 25
Месторабота:
4.10.1998г. – МГ „Д-р П. Берон“, Варна, помощник – директор по учебната дейност
17.10.1991г. – 4.9.1998г. , МГ „Д-р П. Берон“, Варна, учител по химия
1.9.1988г. – 17.10.1991г., НГХНИ „К. Преславски“, Варна, учител по химия
1.9.1987г. – 1.9.1988г., VIII СОУПЧЕ „Ал.С. Пушкин“, Варна, учител по химия
1.9.1983г. – 15.9.1987г., СПТУ „Ст. Павлов“, Варна, учител по химия
1.11.1979г. – 1.9.1983г., ОК на ДКМС, Варна, Директор на пионерски дом район „Приморски“
1.9.1978г. – 1.11.1979г., ОК на ДКМС, Варна, Дружинен ръководител
ГРАМОТИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА:
– ученик класиран на четвърто място на националното пролетно състезание по физика – 28.02.-30.02.2009г., Велинград;
– ученици класирани на първо и второ място на националното есенно състезание по физика – 31.10.-01.11.2009г., Варна;
– ученик класиран на второ място на национален конкурс в интернет „Физиката в моите очи“ за проекта „Виртуална лаборатория по физика“ – 2009г., Варна;
– ученици класирани на първо, второ и трето място на националното пролетно състезание по физика – 13.03.-14.03.2010г., Пловдив;
– ученик класирани на второ място на националното есенно състезание по физика – 06.11.-07.11.2010г., Варна;
– ученик с отличен резултат на националния кръг на националната олимпиада по физика – 29.04.-01.05.2011г., Кърджали;
– ученик класирани на първо място на националното есенно състезание по физика – 12.11.-13.11.2011г., Варна;
– ученик класиран на първо място на националното пролетно състезание по физика – 21.04.-22.04.2012г., Хасково;
– ученици класирани на първо, второ, трето място на националното есенно състезание по физика – 09.11.-10.11.2012г., Вършец;
– ученик класиран на второ място на националното пролетно състезание по физика – 16.03.-17.03.2013г., Хисаря;
– ученик класиран на трето място на националния кръг на националната олимпиада по физика – 20.04.-21.04.2013г., Силистра;
– ученик класирани на първо и второ място на националното есенно състезание по физика – 15.11.-17.11.2013г., Сливен;
– ученик класиран на първо място на националното есенно състезание по физика – 14.11.-15.11.2015г., Велико Търново;
– ученик класиран на първо място на националния кръг на националната олимпиада по физика – 9.04.-11.04.2017г., Разград;
– ученик класиран на трето място на националния кръг на националната олимпиада по физика – 9.04.-11.04.2017г., Разград;
– ученик класиран на второ място на националното есенно състезание по физика – 17.011.- 19.11.2017г., Варна;
– ученик класиран на трето място на националното есенно състезание по физика – 17.011.- 19.11.2017г., Варна;
– ученик класиран на първо място на националното пролетно състезание по физика – 9.03.- 11.03.2018г., Стара Загора;
– ученик класиран на второ място на националното пролетно състезание по физика – 9.03.- 11.03.2018г., Стара Загора
Длъжност: заместник-директор по учебната дейност
Преподава по: Физка и Астрономия – 7а,б клас, ЗП; Химия ООС – 11а клас, ЗП;
Курс, школа, проект: Астрономия – 7 клас
Участие в комисии: По безопасност на движението по пътищата
Руски език – А2;
Английски език, Сертификат А2;
Mного добри умения за работа с приложенията на Microsoft Office
Mного добри умения за работа с CorelDRAW
Отлични умения за работа със специализирания продукт АдминЛ
Сертификат за страши инструктор на ръководители на компютърни кабинети, МОН, тест с резултат 87%.