машинен инженер, ВМЕИ „Ленин“ – София, магистър, 23.06.1981г.
педагогическа квалификация – София, 5.11.1980г.
математика и информатика, Шуменски университет, 17.04.2005 г., свидетелство за професионална квалификация – учител по информатика
Център за следдипломна квалификация – Шумен, 27.02.2002 г.
Степен: I ПКС
Тема на разработката: Обектно ориентирано програмиране. Java
Публикации: Обектно ориентирано програмиране. Java, Събития. Обработка на събития с мишка., Визуална среда
Специализации: Едногодишна професионално-педагогическа специализация по Съвременни дидактически технологии в обучението по математика и информатика
Общ трудов стаж: 34
Педагогически стаж в МГ: 13
Месторабота:
Междуучилищен център Варна 1980-1999 г.
ОУ „В. Априлов“ 2000 г
СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ Белослав 2001 г.
V ЕГ 2002 г.
МГ от 2003 г.
Длъжност: старши учител
Преподава по: Информатика – 11 клас, ПП; Информатика – 12 клас, ПП; Информационни технологии – 9 клас, ЗП;
Английски език – А1;
добра работа с приложенията на Microsoft Office, Corel draw, Photo shop, Auto cad