1974-1978, ВТУ Св.Св.Кирил и Методий – Велико Търново, Английска филология ,История, Специалист по английска филология и преподавател в средните училища, Магистър
Средносрочни обучения:
08.1993-12.1993 Тенеси-САЩ Преподавател по американска литература в средно училище Стипендия от “Фулбрайт”
07.1989 ИУУ София Курс Съвременни методи за обучение по английски език
07.1987 Лондон Британски съвет Курс Съвременна британска драма и драматични методи в обучението по английски език
07.1982 ИУУ София Курс Съвременни методи за обучение по английски език
07.1980 ИУУ София Курс Съвременни методи за обучение по английски език
Краткосрочни обучения:
Longman – Съвременни методи на обучение по АЕ – 6 часа
Унивеститет Русе – Безопастност на движението – 6 часа
Общ трудов стаж: 33
Педагогически стаж в МГ: 10
Месторабота:
от 2013 – МГ „Д-р Петър Берон“ – Старши учител по АЕ
2006 – 2012 – ТУ – Варна – Хоноруван преподавател по английски език на чуждестранни студенти
09.2003-08.2004 – ОУ Захари Стоянов ”-Варна – Преподавател по английски език
09.1997-09.2003 – ПГИ “ Иван Богоров”-Варна – Преподавател по английски език-паралелки с интензивно обучение
10.1995-08.1997 – ЕТ” Румяна Иванова” – Преподавател по английски език
09.1987-09.1995 – МГ “Петър Берон’’ -Варна – Преподавател по английски език-паралелки с интензивно обучение
09.1981-08.1987 – 7-мо ЕСПУ “Найден Геров”-Варна – Преподавател по английски език-паралелки с интензивно обучение
09.1979-08.1981 – ОУ “Любен Каравелов”-Варна – Преподавател по английски език
09.1978-08.1979 – ОУ” Отец Паисий-“с.Генерал Киселово – Преподавател по история
ОТЛИЧНИК НА МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
Длъжност: старши учител
Преподава по: АЕ – 8 клас, ЗП АЕ – 9 клас, ЗП;
Английски език – C2;
Руски език – A2;
Немски език – A1;
Добра работа с Microsoft Office Word
Задоволителна работа с Microsoft Office PowerPoint