Английска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, година на завършване:1993, квалификация:Специалист по Английска филология и учител по английски език и литература, специализация: Преводаческа
Средносрочни обучения:
Курс за допълнително обучение на тема: Електронни проучвания, тестове и оценяване“, хорариум 10 часа аудиторна заетост, 20 часа извънаудиторна заетост,Варненски Свободен Университет,катедра Информатика
Курс на тема: Методика на обучението на децата и учениците по БДП-5-8 клас, хорариум 30часа към Русенски университет „Ангел Кънчев“
Краткосрочни обучения:
От 2012 г. работа по проекта „Oxford Professional Development“.
Участия в квалификационни програми и информационни срещи за запознаване с авангардни методи по чуждоезиково обучение.
Общ трудов стаж: 22
Педагогически стаж в МГ: 22
Месторабота: Учител по Английски език в МГ „Д-р Петър Берон“ от завършване на ВТУ през 1993г .досега.
Длъжност: старши учител
Преподава по: Английски език – 11 клас ПП;
Английски език – С1;
Френски език – А1;
Работа с приложенията на Microsoft Office.