1992/1993г, ВПИ „Константин Преславски“ гр. Шумен, магистър, Физика и математика
1987/1988г, ИПУ “Д. Михайлов“ гр. Силистра, Математика, физика, трудово обучение
Имам 4( четири ) публикации от 42-та, 40-та и 38- ма Национална конференция за обучението по физика:
“Средното и висшето образование – ръка за ръка в обучението по природни науки“
„Пробация на откривателското мислене в часовете по физика“
„Макс фон Лауе – нобелов лауреат с безупречна репутация и мъжествено поведение в годините на нацизма“
„Как да направим физиката и астрономията интересни за всеки ученик“.
Специализации:
„Извънкласна работа по Физика,“ СУ “Св. Климент Охридски“, гр. София
“Как да научим за онова, от което зависим“, СУ “Св. Климент Охридски“, гр. София
Средносрочни обучения:
2013г участвах в Националната учителска програма за учители, преподаващи Физика и Астрономия в ЦЕРН, Женева, Швейцария.
През 2012г взех участие в Mеждународна научна школа за учители в гр. Дубна, Русия от където получих и Удостоверение за квалификация по програма „ Актуални проблеми на обучението по Физика“
Краткосрочни обучения:
Участвала съм в практически семинар на тема „Работа с деца с обучителни трудности и проблеми в обучението“ , „Формиране на ключови компетентности по природни науки“, IV Пролетна конференция на тема „Мотивацията в работата на учителя“.
Общ трудов стаж: 25
Педагогически стаж в МГ: 3
Длъжност: старши учител
Преподава по: Физика, 12кл ЗП; Физика 12 кл ПП; Физика 11кл ЗП; Физика 9кл ПП; Физика 8кл СИП;
Курс, школа, проект: Проект „С грижа за всеки ученик“
Руски В2;
Английски А1;
word, excel, power point, prezi