1978, Софийски университет, магистър по математика, учител по математика
1981, Софийски университет, следдипломна специализация блок „D“
2015, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Магистърска програма „Психология и психопатология на развитието“
Специализации: Участие в Програма „Академия за училищни лидери“ на Институт за международно образование в Ню Йорк – 2014 – 2015 год.
Общ трудов стаж: 37
Педагогически стаж в МГ: 24
Месторабота:
1978 – 1980 – Селскостопански техникум – Костинброд – учител по математика
1980 – 1982 – Техникум по корабостроене – Варна – учител по математика
1982 – 1986 – I Езикова гимназия – Варна – учител по математика
1986 – 1991 – РИО – Варна – инспектор по математика и информатика
1991 – – МГ „Д-р Петър Берон“
Награда „Варна“ за директор на годината – 2003 год.
Почетно отличие „Неофит Рилски“ за дългогодишна, цялостна, високопрофесионална трудова дейност в системата на Народната просвета – 2005 год.
Диплом за присъдено звание „Директор-мениджър“ – 2010 год.
„Почетен знак с лента – златен“ на Кмета за изключителен принос за развитие на образованието във Варна – 2012 год
Годишна награда „Време – 2012“ за особена съпричастност към обществения живот на Варна.
Длъжност: директор
Преподава по: математика;
Участие в комисии:
Член на Обществения съвет към Министъра на образованието и науката – от 2013 год.
Нещатен сътрудник към 43-тото Народно събрание
Председател на Сдружението на директорите на математическите и природоматематическите гимназии в Република България
Председател на градската и областната организация на Съюза на работодателите в системата на средното образование
Заместник-председател на УС на Съюза на математиците в България
английски език – B1;
руски език – А2;