1990, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, магистър, Български език и литература
1983, МГ „Д-р П. Берон“, средно образование
Степен: I ПКС
Тема на разработката: Философски мотиви в поезията на Пенчо Славейков, 2009, ШУ „Епископ К. Преславски“, ДИПКУ Варна
Публикации: Славейковата представа за човека на младото време, Творецът титан в поемата „Cis moll“, сборник на ДИПКУ Варна, 2009
Общ трудов стаж: 25
Педагогически стаж в МГ: 19
Длъжност: старши учител
Преподава по: БЕЛ – 12 клас, ЗП + ЗИП; БЕЛ – 11 клас, ЗП ;
Курс, школа, проект: курс по БЕЛ към МГ, 7 клас
Участие в комисии: Комисия по диференцирано заплащане
руски – B2;
английски – A2;
Много добра работа с приложенията на Microsoft Office.