1989, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“, магистър, специалност немска филология, втора специалност – история
1982, I ЕГ Варна с преподаване на немски език
Съавтор на помагалото „Deutsche Texte für Marineoffiziere“ (сборник текстове на военна тематика на немски език), ИМО „Св. Георги Победоносец” 1998
Средносрочни обучения: Завършени квалификационни курсове във Федералната езикова служба на Бундесвера в гр. Хюрт, Германия: – 04. 04. 1995 до 30. 06. 1995 – 09. 01. 1996 до 14. 02. 1996 – 05. 11. 2002 до 06. 12. 2002
Общ трудов стаж: 19
Педагогически стаж в МГ: 1
Месторабота:
10. 1991 – 10. 1993 – ИМТ „Иван Вазов” – Варна, асистент по немски език
10. 1993 – 02. 09. 2005 – ВВМУ – Варна, преподавател по немски език
09. 09. 2005 – 07. 02. 2006 – V ГПЧЕ „Йоан Екзарх” – Варна, учител по немски език
27. 02. – 31. 03. 2006 – МГ „Д-р Петър Берон” – Варна, учител по немски език
от 07. 09. 2015 – МГ “Д-р Петър Берон“ – Варна, учител по немски език
Длъжност: старши учител
Преподава по: немски език – 8 клас ПП; немски език – 10 клас ЗП; немски език – 11 клас ЗП;
немски език С2;
руски език В1;
английски език А2;
добра работа с приложенията на Microsoft Office, Internet